Immaisi Tyonohjaus Konsultointi Puulogo Valkoinen 500

Immaisin
työnohjaus ja konsultointi
Sapiens Oy

Kokenein kehittämiskonsultoinnin, 

työnohjauksen ja johtamisen osaaja

Suomessa yli 30 vuoden ajan

KÄYTÄMME TYÖSSÄMME MONITIETEISTÄ, OSALLISTAVAA,
TAVOITTEELLISTA JA KOKEMUKSELLISTA TYÖOTETTA

Organisaatiossa sattuu ja tapahtuu paljon hallittuja ja hallitsemattomia asioita. Tulosta tehdään kuitenkin aina  ihmisten kanssa. Hyvä johto reagoi nopeasti, kun ei tiedä miten parhaiten päästä eteenpäin. Se on kohta, missä astumme konkreettisesti asioiden kulkuun mukaan.

Valitsemme käytettävät menetelmät tavalla, jolla asiakkaamme hyötyy maksimaalisesti, nopeasti ja konkreettisesti työskentelystämme. Käyttämiämme menetelmiä ja työotteita ovat mm. ratkaisukeskeisyys, coachaus, työnohjaus, osallistava työskentely, työyhteisösovittelu sekä dialoginen ja pedagoginen sparraus ja keskustelu.

Yli 30 vuoden työkokemus mm. organisaatioiden ja johdon kehittämiskonsultoinnissa, työnohjauksessa, johdon kouluttajana ja Turun yliopiston Brahea-keskuksen prosessikonsulttien ja työnohjaajien koulutusohjelmien alihankkijana, johtajana ja pääkouluttajana kertoo vankasta osaamisestamme ja
valmiudestamme kohdata organisaatioiden haasteet.

Vahvuudestamme organisaatioiden johtamisen kysymysten teoreettisesta ja käytännöllisestä osaamisesta puolestaan kertoo 15 vuotta kestävä periodi Suomen valtion Opetusministeriön organisoiman johtamiskoulutusviennin jakso vv. 1995-2010 Baltian maissa ja Länsi-Venäjällä. Vastasimme hankkeen
johtamistaidollisesta ja pedagogisesta sisällöstä.

Palvelumme