-
 
Immaisten koulutuspalvelu
Mistä kaikki tämä tieto ja taito?
 
Työhistoria
 
Ammatinharjoittajana 1982-85 ja yrittäjänä (Immaisin koulutuspalvelu) vuodesta 1986

Maanviljelijä 1982-97, Immaisin maatila ja koulutuskeskus

Järvenpään sosiaalisairaala 1975-82, sosiaaliterapeutti ja nuorten huumeyksikön johtaja

Lastensuojelutyön, nuorisohuollon ja koulukuraattorin töitä Järvenpäässä 1973-75

 
Anna-Maija Immaisin ammatilliset laajemmat lisä- ja täydennyskoulutukset
 
- Suomen Coaching yhdistys (2011), Coacing Diplomikoulutus

- Moreno Institute USA ja Holwell Centre GB, Toiminnallinen ryhmäterapia-, psykodraama- ja sosiodraamakoulutus (1980-88)

- Helsingin yliopiston Lahden koulutus- ja tutkimuskeskus ja Svenska Psykodraama Institut, Toiminnallisen ryhmäterapian ja psykodraaman työnohjaajakoulutus (1987-89)

- Ryhmätyö ry:n ryhmänohjaajakoulutus 5 v. (1974-81), ryhmätyökouluttaja-auskultointi 2 v. (1982-84) ja erikoistuminen työyhteisökouluttajaksi 1 v. (1985-86)

- Pohto, Tavistock Institute GB, Organisaatiodynamiikan opintoja ja Konsulttikoulutusta

- Järvenpään Sosiaalisairaalassa sosiaalihallituksen työpaikkakoulutuksena (1975-81), sosiaaliterapeutiksi erikoistuminen, perheterapiakoulutus, työnohjaajakoulutus

- Kirkon koulutuskeskus, Pedagoginen draama (1973-74)

 
Tutkimushankkeita Suomessa mm.
 
Suomen Akatemia, Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Turun kaupunginsairaala ja Turun yliopiston filosofian laitos; Terveydenhuollon eettisyys- tutkimusprojekti 1992-94.

Suomen Yrittäjät, Varma-Sampo ja Turun Aluetyöterveyslaitos; valtakunnallinen pilotti PK-yrittäjien työssä jaksamisen kehittämisestä 1997-2000. Projektin johtoryhmän jäsenenä.


 
Varsinais-Suomen yrittäjien edustajana ja asiantuntijana johtoryhmässä
 
Varsinais-Suomen yrittäjien kanssa yhteistyössä:
1. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimushanke 1999; Yrittäjäkulttuuri ja elämäntapa
2. Turun yliopiston psykologian laitos, Aluetyöterveyslaitos ja Varsinais-Suomen Yrittäjät tutkimushanke (pro gradu + väitöskirja) yrittäjien työssä jaksamisen tukemisen keinoista 2000-2002.

Suomen Yrittäjien Kehittämissäätiön asiantuntijana ja kouluttajana 1995-99.


Erillinen kiitos kaikille koulutettavilleni ja valmennettavilleni, jotka olette olleet opettajistani suurimpia. Näin ne asiat kirkastuvat ja oppi on ammennettu.