-
 
Immaisten koulutuspalvelu
Asiakkaita läheltä ja kauempaa
 
Johtamistaidon ja tiimityön koulutusta, työnohjausta, valmennusta, kehittämis- ja kriisikonsultointia
 
Suuryrityksiä:

Kemira Oy, Metsä-Serla, Valmet-Automotive, Suomen SP, OP-keskus, Valio, Kaupunkiopisto, Nokia, Kuntakoulutus Oy, Arsenal Oyj jne.

Valtion laitoksia:

Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Turun Hovioikeus, Liikkuva poliisi (Länsi-Suomi), Turun ja Porin työsuojelupiiri, Suomen arkistolaitos, Kelan tutkimusyksikkö Turku, työterveyslaitos ja useita lääninhallituksia jne.

Kuntayhtymiä:

Uudenmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen erityishuoltopiirit, TYKS, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Halikon lastenkodin kuntayhtymä jne.

Kuntia:

Turun kaupungin terveydenhuolto, koulu- ja sosiaalitoimi: johto ja henkilöstö, Tampereen kaupungin sosiaalitoimi, Oulun kaupungin sosiaalitoimi, Porin kaupungin koulu-, sosiaali-, tekninen ja kulttuuritoimi, Nokian kaupungin johto, hallinto- ja sosiaalitoimi, Lohjan perusturvatoimi, Liedon kunnan johto, hallinto, sivistys- ja sosiaalitoimi, Salon kaupungin sosiaali- ja tekninentoimi, Loimaan kaupungin johto ja sosiaalitoimi, Halikon sosiaalitoimi, Kaarinan kaupungin hallinto, johto ja sosiaalitoimi jne.


 
Kansainvälisiä johtamiskoulutus- ja asiantuntijatehtäviä ulkomailla
 
Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Suomen Opetusministeriö Helsingin kaupunginkirjaston kansainvälisen kehittämisyksikön organisoimana kohdemaat Latvia, Liettua, Viro: Baltian sivistys, kulttuuri- ja kirjastotoimen johtamiskoulutusprojektien suunnittelu- ja koulutustehtävät 1995-1999.
Jatkokoulutusohjelman suunnittelu ja toteutustyö 2008-2010


Suomen Opetusministeriö ja Soros Foundation (USA) Helsingin kaupunginkirjaston kansainvälisen kehittämisyksikön organisoimana: Pietarin kaupungin johtamiskoulutusohjelman suunnittelu- ja koulutustehtävät 1999-2003.


Suomen ulko- ja opetusministeriö Helsingin kaupunginkirjaston kansainvälisen kehittämisyksikön organisoimana vuoden kestävä Venäjän Euroopan puoleisen alueen kirjastojen johtamiskoulutus-ohjelmat ylemmälle johdolle 2003-2010. Toteutettu Pietarin alueella, Karjalassa, Komissa, Pihkovassa, Vologdassa, Novgorodissa, Kaliningradissa, Arkangelissa.
Lähijohdon vastaavan koulutusohjelman suunnittelu sekä pilotointi Pihkovassa 2007-2008.


 
Täydennyskoulutushankkeita yhdestä päivästä kolmen vuoden ajanjaksoon
 
Yliopistoja ja korkeakouluja:

Turun yliopisto, Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Åbo Akademi, Kuopion yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Lapin yliopisto jne.

Diakonia ammattikorkeakoulu, Helsinki ja Turku, Humak, Tamk


 
Yliopiston työnohjaaja- ja prosessikonsulttikoulutuksen koulutusohjelma, jonka kehitin vuonna 1983 ja jota edelleen ylläpidän:
 
Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea